pooyesh.babol

نشریه علمی پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل

روش های طلایی درس خواندن

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

روش های طلایی درس خواندن

مقدمه

   درس خواندن درنگاه عموم یعنی کسب درجات علمی و اخذ مدارک تحصیلی به منظور ارتقاء سطح دانش و تحصیل رتبه های علمی و تعیین جایگاه اجتماعی و از این رهگذر مکن است شائبه کسب رتبه به هرطریقی راه های ناصواب مطالعه کردن را برای هر شخص ایجاد کند.

   پس شایسته است که ضمن درک درست از روش های صحیح درس خواندن آن را با مفهوم مطالعه گستره وسیع تری ببخشیم و در گذر زمان فصل امتحانات بیش از هرزمان دیگری ذهن ها را درگیر مفهوم مطالعه می کند.

   اگر چنانچه درس خواندن به منظور حفظ مطالب بطور مقطعی باشد تا فقط در زمان بازیابی اطلاعات موقع امتحان مورد استفاده قرار گیرد بطور معمول همه متون درسی صرف نظر از رشته و تخصص آن فرّار بوده و در حافظه بایگانی نمی شود و مفهوم درست یادگیری اتفاق نمی افتد.

   شایسته است سازو کار تحصیل ، مطالعه و درس و بث علمی و عمومی مشخص تر و چارچوبی برای آن تعیین کرد. روانشناسان يادگيري در طول بيست سال اخير به پيشرفت‌هاي عظيمي دست يافته و به ديدگاه‌هاي تازه‌اي نسبت به مطالعه و يادگيري رسيده است. اين مقاله مروري به اين ديدگاه‌هاي جديد در مورد مطالعه دارد. ( 2010 winds ) 

راهبردهاي مطالعه و يادگيري :

   روانشناسان يادگيري در طول بيست سال اخير به پيشرفت هاي عظيمي دست يافته و به ديدگاه‌هاي تازه‌اي نسبت به مطالعه و يادگيري رسيده است.

   نظريه‌ها و روش‌هاي جديد يادگيري و مطالعه كه عمدتاً از روانشناسي خبر پردازي  سر برآورده‌اند، در بسياري از مواقع مكمل نطريه‌ها وروش‌هاي قديمي هستند، اما در بعضي موارد با آن‌ها متفاوت است. بنا بر نظريه‌هاي قديمي خواندن كه در روش‌هاي مطالعه زيربناي روش‌هاي تند خواني قرار گرفته، چنين فرض شده است كه سرعت مطالعه وابسته به حركات سريع چشم است، يعني هر چقدر چشم سرعتر از روي كلمات بگذرد، ذهن نيز سريع تر اطلاعات موجود در كلمات را درك مي‌كند. بر خلاف اين نظريه در روان شناسي يادگيري جديد كه از يك رويكرد خبرپردازي يا پردازش اطلاعات سر چشمه مي‌گيرد، اين گونه استدلال مي‌شود كه عامل مهم در سرعت مطالعه، پردازش اطلاعات در ذهن خواننده است. يعني هر چه ذهن آدمي اطلاعات دريافتي را سريع‌تر پردازش كند، سرعت درك ولذا سرعت مطالعه او نيز بيشتر خواهد بود. تفاوت‌هاي فردي افراد در خواندن به فرآيند پردازش اطلاعات مركزي وابسته است نه به فرآ يندهاي حسي پيراموني.

اختلالات یادگیری :

   باید درنظر داشته باشیم که جامعه آماری دارای اختلالات یادگیری گروهی ناهمگن است . هردانش آموزی منحصر به فرد است و ممکن است دشواری هائی در یک حوزه خاص داشته باشد. گستره ترکیبات این حالت ها بسیار وسیع است که برخی از ویژگی های آن عبارت است از :

1 ) عامل اختلاف : بسیاری از صاحب نظران آن را مخرج مشترک اختلالات ید گیری می دانند. یک اختلاف وقی وجود دارد که توانائی تخمین زده شده و عملکرد تحصیلی دانش آموز باهم تفاوت فاحشی داشته باشند. اختلاف، که عامل پایه ای برای اندیشۀ کم آموزی است، ممکن است دریک مهارت و یا در همه حیطه های مهارتی باشد. 

2 ) دشواری یادگیری تحصیلی : دشواری های تحصیلی پذیرفته ترین ویژگی های افراد دارای اختلالات یادگیری هستند. از جمله ویژگی های ذکر شده در معیار های تشخیص مهارت های خواندن پایه ، درک مطلب خوانی ، بیان نوشتاری ، محاسبات ریاضی ، و استدلال ریاضی است.

3 ) اختلالات زبانی : مشکلات زبانی ، مانند دشواری های خواندن و ریاضی برحسب جزء اختلاف تعبیر و تفسیر می شوند. بسیاری از کودکانی که خواندن آن ها خوب نیست مبتلا به دشواری های زیربنایی در زبان هستند.

4 ) اختلالات اداراکی : اختلالات اداراکی شامل ناتوانی در تشخیص ، تمیز دادن ، تعبیر و تفسیر حسّ و بویژه اختلالات دیداری و شنیداری هستند.

5 ) نارسایی های فراشناختی : فراشناخت شامل دو عامل است : 1) آگاه بودن از مهارت ها ، راهبردها و منابع مورد نیاز برای انجام اثر بخش یک تکلیف 2) توانائی استفاده از مکانیسم های خودگردانی برای تضمین تکمیل موفقیت آمیز یک تکلیف.

6 ) مشکلات اجتماعی-هیجانی : بسیاری از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به علت به علت ناکامی ناشی از دشواری های یادگیری خود، اعمالی از هم گسیخته دارند و در آن ها نوعی احساس خود ارزشمندی منفی ایجاد می شود و رشد هیجانی این دانش آموزان به شکلی متفاوت با دانش آموزان بهنجار صورت می گیرد.آنان بجای آموختن و کسب نگرش هائی درباره تکالیفی که « می توانند انجام دهند » اغلب به آموختن آنچه که « نمی توانند انجام دهند » توجه می کنند. این فقدان حرمت نفس مثبت اغلب منجر به خودپنداره و عزت نفس ضعیفی در آنها می شود.

7 ) مشکلات حافظه ای : دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری معمولا در به خاطر سپردن محرک های شنیداری و دیداری مشکل دارند.

8 ) اختلالات حرکتی : دانش آموزان دارای مشکلات حرکتی با گام هایی ناشیانه و بی مهارت راه می روند ، یا در پرتاب کردن و یا گرفتن توپ و ... دشواری دارند و در انجام حرکات ظریف دچار مشکل شده و توجه آنان محدود به فرآیندهای روان شناختی است.

9 ) مشکلات توجه و بیش فعالی : برای موفق شدن در تکالیف مدرسه دانش آموز باید فکر مربوط به تکالیف کلاسی را تشخیص داده و حفظ کند و همینطور بتواند توجه خود را از یک تکلیف به تمکالیف تازه برگرداند که دانش­آموزان دارای مشکلات توجه نمی­توانند حرک های بیرونی را از حیطۀ توجه خود دور کنند، در نتیجه توجه آنها به محرک های نامربوط جلب می شود. (کریمی 1380)

روش‌هاي يادگيري موثر :

به منظور بهبود فرآيند يادگيري ،روش‌هاي متعددي بيان شده‌اند. براي آشنايي بيشتر شما عزيزان با اين روش‌ها به طور اجمالي به بررسي دو روش مؤثر به نام‌هاي روش پس ختام و مردر مي‌پردازيم.

* روش پس ختام :

اين روش شامل ۶ مرحله وكلمه‌ي پس ختام از حروف اول اين مراحل تشكيل شده كه عبارتند از :

۱- پيش خواني : به معناي اجمالي به منظور دريافت كليات موضوع و سازمان‌دهي كلي مطلب است. در اين روش، خواننده قبل از خواندن دقيق، كل مطلب را مرور و بررسي مي‌كند.

۲- سؤال كردن : براي هر قسمت از كتاب يا هر فصلي كه مطالعه مي‌شود ،مي‌توان پرسش‌هائي مطرح كرد و با مطالعه‌ي بيشتر به آن ها پاسخ داد. سؤال ها را با كلمات چگونه، چه كسي، چرا، چه چيز وغيره بايد مطرح كرد.

۳ـ خواندن : در اين مرحله، كل متن يا كتاب مطالعه مي‌شود و به پرسش‌هاي مطرح شده پاسخ داده مي‌شود. سرعت خواندن بايد با سادگي يا پيچيدگي متن تناسب داشته باشد.

۴ـ تفكر : انديشيدن در مورد موضوع مطالعه به آن معنا مي‌دهد و به ياد سپاري آن كمك مي‌كند. به منظور يادگيري بهتر مطالب، از پيش آموخته شده ارتباط داده، نكات اصلي وفرعي را شناسايي كرده وبه يكديگر پيوند داده و تناقضات موجود در متن را حل كرد. با توجه به آن چه كه گفته شد، مهم‌ترين اصل زيربناي تفكر در جريان مطالعه، بسط معنايي است. يعني شاخ و برگ دادن به مطالب آموخته شده و ايجاد ارتباط بين آنها و آموخته‌هاي قبلي كه مي‌تواند به يادسپاري مطالب كمك كند.

۵ـ از حفظ گفتن : پس از مطالعه هر قسمت، بايد مطالب آن توسط خواننده به زبان ساده بازگو شود. اين بازگويي مطالب، معلوم مي‌كند كه كدام قسمت‌ها به خوبي ياد گرفته نشده و بايد مجدداُ مطالعه شود.

۶ـ مرور كردن : پس از اتمام مطالعه يك كتاب يا مطالب درسي به منظور جلوگيري از فراموشي مطالب بايد كل مطلب مرور شود. بهترين راه مرور كردن اين است كه بدون مراجعه به متن اصلي به پرسش هاي مطرح شده پاسخ داده شود. در صورتي كه خواندن متن، نتواند به پرسش ها پاسخ دهد، لازم است به متن اصلي مراجعه كرده و مجدداُ اقدام به مطالعه قسمت فراموش شده نماييد. پژوهش هاي مختلفي كه در رابطه با تاثير روش پس ختام در افزايش پيشرفت تحصيلي و بالا بردن كيفيت يادگيري دانش آموزان و دانشجويان انجام شده نشان داده اند كه اين روش تاثير زيادي دارد.

* روش مردر :

يكي از روش‌هاي مطالعه براي يادگيري، روش مردر نام دارد. مراحل اين روش عبارتند از:

۱ـ حال وهوا : منظور اين است كه براي مطالعه بايد سر حال وآماده يادگيري باشيد. به اين منظور سعي كنيد با ايجاد حالت آرميدگي عضلاني بر اضطراب خود غلبه كرده و افكار مثبت را جانشين افكار منفي و شك ترديدهاي بيهوده سازيد.

۲ـ درك و فهم : در اين مرحله بكوشيد تا آنجا كه ممكن است، مطالبي را كه مي‌خوانيد به طور عميق درك كنيد. از ميزان درك خود آگاه باشيد و مطالبي را كه خوب نفهميده‌ايد، با علامت سؤال مشخص كنيد.

۳ـ يادآوري : آنچه را كه در هر مرحله خوانده و فهميده ايد، به ياد آوريد.در اين مرحله با استفاده از تخيل، تفسير و تحليل مطالب به يادگيري مطلب كمك كنيد.

۴ـ كشف و هضم : در اين مرحله مطالبي كه در مراحل قبل نفهميده‌ايد، مراجعه كرده و به يادگيري آنها و كشف ارتباط بين مطالب با يكديگر بپردازيد. مطالب پيچيده را به اجزاي ساده‌تر تجزيه كنيد و براي فهم آنها از معلمان، اساتيد ومنابع معتبر كمك بگيريد.

۵ـ بسط و گسترش : مطالبي را كه مي‌خوانيد به آن چه كه قبلا‏ٌ  آموخته‌ايد، ارتباط داده و به آن شاخ و برگ دهيد و سؤال‌هايي نظير اين سؤال‌ها را از خود بپرسيد:

ـ اگر به نويسنده‌ي مطلب دسترسي داشتيد، از او چه سؤال‌هايي مي‌پرسيديد؟
ـ چگونه مي‌توانيد آنچه را كه آموخته‌ايد، براي ديگران قابل فهم سازيد؟
ـ چگونه مي‌توانيد از اطلاعاتي كه كسب كرده‌ايد، در عمل استفاده كنيد؟

۶ـ مرور وپاسخ دادن : مرور مطالب آموخته شده و پاسخ دادن به سؤال‌هاي طرح شده به منظور رفع ابهامات و اشكالات احتمالي، يكي از مهم‌ترين مراحل در تمام روش‌هاي يادگيري است.

( 2010 winds )

چگونه و کجا مطالعه کنیم ؟

   یکی از نخستین پرسش‌های پیش روی جوان مشتاق مطالعه، روش صحیح مطالعه و چگونه کتاب خواندن است که پاسخ درست به آن می‌تواند در ایجاد انگیزه و میزان یادگیری آن‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. بسیاری از مردم به دلیل بکار نگرفتن روش صحیح مطالعه، معمولا خیلی زود از مطالعه خسته می‌شوند و کتاب را رها می‌کنند و شاید مطالعه کتابی را به نیمه نرسانده، آن را کنار می‌گذارند. رعایت نکردن شیوه درست مطالعه و همچنین یادداشت نکردن مطالب مهم کتاب، معمولا خواننده را پس از مدتی از مطالعه کتاب‌های قطور و علمی، دلسرد و خسته می‌کند و در نتیجه آن‌ها را از ادامه مطالعه بازمی‌دارد. توصیه‌های که در زیر می‌آید نکاتی است که رعایت‌کردن آن‌هابه زعم کارشناسان مطالعه، می‌تواند نقش موثری در مفید واقع شدن مطالعه داشته باشد.

* مکان و شرایط مطالعه

   مکان و شرایط ذهنی از نکات مهم یک مطالعه مفید و خوب است و در میزان یادگیری، کارآمدی، مدت و طولانی شدن مطالعه تاثیر بسزایی دارد. کارشناسان و روان شناسان معتقدند که یکی از مشکلات جوانان برای مطالعه بی‌توجهی به شرایط و فضای مطالعه است که اغلب موجب خستگی و کاهش انگیزه می‌شود. بهترین زمان مطالعه برای انسان، هنگام آرامش و داشتن رضایت است، زیرا داشتن دغدغه و نگرانی در هنگام مطالعه، نتایج مطلوبی برای انسان به همراه نخواهد داشت. مشغول بودن فکر و ذهن و خستگی روح و جسم، توان فرد را کاهش می‌دهد و در این حالت، مطالعه کتاب، جز اتلاف وقت و بی‌حاصلی سودی ندارد. منفعت مطالعه کتاب‌ها هنگامی حاصل می‌شود که انسان بدون خستگی و دغدغه و در فضایی مملو از آرامش، صمیمت و رضایت، به مطالعه بپردازد. اتاق مطالعه را از نقاط آرام منزل و اداره انتخاب کنید به‌طوری‌که از نور طبیعی کافی برخوردار باشد.

اتاق مطالعه باید از صداهای مزاحم بیرون دور باشد تا حواس خواننده به بیرون هدایت نشود. انتخاب اتاق مطالعه باید به‌گونه‌ای باشد که درحد امکان هنگام روز احتیاج به روشنایی غیرطبیعی نداشته باشد. سعی کنید هنگام شب از چراغ مطالعه استفاده نکنید زیرا چراغ مطالعه علاوه بر این که می‌تواند به چشم صدمه برساند، در خستگی زود هنگام چشم نیز تاثیر دارد. دمای اتاق مطالعه خود را همواره معتدل نگهدارید تا هرگز درهنگام مطالعه در اتاق احساس گرما و سرما نکنید.

* زمان مطالعه

   زمان مطالعه برای افراد تفاوت می‌کند، برخی در سکوت شب و برخی نیز هنگام صبح را به عنوان زمان مطالعه انتخاب می‌کنند اما مطالعه هنگام صبح از هر زمان دیگر بهتر است. مطالعه کتاب را صبح زود شروع کنید زیرا ذهن انسان پس ازچندساعت استراحت و آرامش، بیش از هر زمان دیگر آماده یادگیری است.

وقتی که صبح زود را برای مطالعه انتخاب می‌کنید حتما قبل از آن صبحانه صرف کنید زیرا گرسنگی در کاهش میزان یادگیری و فراگیری تاثیر زیادی دارد. پس از صرف غذا نیز بلافاصله شروع به مطالعه کتاب نکنید و چند قیقه بعد از غذا مطالعه را آغاز کنید.

ورزش و نرمش و حتی حمام گرفتن نیز پیش از مطالعه در میزان یادگیری موثر است. مطالعه صبحگاهان‌هنگامی مفید واقع می‌شود که‌فرد شب قبل را به‌خوبی استراحت کرده باشد و خسته و خواب آلود نباشد. برای مطالعه هرچه بهتر در هنگام صبح، سعی کنید شب را زودتر بخوابید تا بتوانید مطالعه مفیدی داشته باشید. خستگی، دستکم ۵۰ درصد از توانایی ذهنی و مغزی انسان را کاهش می‌دهد و مطالعه در چنین وضعیتی، یادآوری مطالب فرا گرفته پیشین را نیز با اختلال روبه‌رو می‌کند.  

* میز و صندلی مناسب

   میز و صندلی مناسب و درست نشستن یکی از مهم‌ترین شرایط مطالعه است که رعایت نکردن آن علاوه برتاثیر نامطلوب در مطالعه مشکلات جسمانی را نیر درپی خواهد داشت. نداشتن میز و صندلی مناسب در هنگام مطالعه طولانی عوارض جسمانی متعددی دارد که به گفته پزشکان، دردهای مفاصل، کمر و گردن از جمله‌ی آن است.

هنگام خرید میز و صندلی دقت کنید، صندلی باید به گونه‌ای باشد که زمان مطالعه پشت انسان کاملا به صندلی چسبیده باشد. میز مطالعه نیز باید طوری انتخاب شود که خواننده هنگامی که دو دست خود را روی میز قرار می‌دهد، حداقل فاصله کتاب و چشمان او کمتر از ‪ ۴۰سانتی‌متر نباشد.

فاصله صندلی خود را با میز مطالعه طوری تنظیم کنید که کمر و گردن شما خم نشود، هنگام مطالعه باید براساس شرایط فیزیکی متعادل نشست، به گونه‌ای که هیچ عضوی از بدن شما احساس ناراحتی نکند و اعضای بدن‌تان نسبت به میز و صندلی راست و مستقیم باشد. سعی کنید صندلی‌های دسته‌دار را برای مطالعه انتخاب کنید تا هنگام مطالعه بتوانید دست‌هایتان را روی آن قرار دهید و خستگی دست‌هایتان رفع شود.

میز و صندلی کودکان و بزرگسالان باهم تفاوت دارد، برای مطالعه مفید باید از میز و صندلی‌های مناسب این گروه‌ها استفاده کرد. میز و صندلی کودکان باید به تناسب قد آن‌ها انتخاب شود بگونه‌ای که پاهای کودک هنگام تماس با زمین، زوایه۹۰ درجه تشکیل دهد.

صندلی‌هایی برای مطالعه انتخاب کنید که از هر لحاظ کاملا راحت باشد، درحد امکان از استفاده از صندلی‌های بدون پوشش ابر خودداری کنید تا در هنگام مطالعه هیچ یک از اعضای بدن شما احساس ناراحتی نکند. از خواندن کتاب بصورت خوابیده و درازکش خودداری کنید. 

* مطالعه فردی

  برای این که حواس فرد در هنگام مطالعه کاملا روی مطالب کتاب متمرکز شود افراد باید کتاب را به تنهایی و به صورت فردی مطالعه کنند. مطالعه فردی در واقع دوری از صداهای مزاحم و گفت و گو است و در واقع موجب افزایش تمرکز می‌شود. هر چه در محیط مطالعه افراد کمتری رفت و آمد کنند، پیشرفت و تمرکز فرد در فراگیری مطالب افزایش می‌یابد. مطالعه جمعی باعث می‌شود که هرلحظه امکان گفت‌وگو بین دو طرف در موضوع‌های مختلف بوجود آید که این تعامل سبب عدم تمرکز در مطالعه و کاهش در پیشرفت مطالعه می‌شود.

مطالعه جمعی برای کتاب‌های درسی مانند ریاضی مناسب است و می‌تواند در فراگیری تاثیر مثبت داشته باشد. البته در این مورد نیز اگر دانش‌آموز آن بخشی از درس را تاحدودی می‌داند خود مطالعه کند و بخشی‌را که مشکل دارد بادیگران حل و فصل کند، بر یادگیری تاثیر بیشتری دارد. می‌توانید بعد از مطالعه، با دوستان خود درباره مطالب مطالعه شده بحث کنید که این امر باعث می‌شود که مطالب بهتر در ذهن شما باقی بماند. گفت‌وگو با دوستان درباره مطالب خوانده شده نوعی مرور مطالب محسوب می‌شود و مطالب در ذهن باقی خواهد ماند.

هنگام مطالعه از گوش کردن موسیقی خودداری کنید زیرا هرگونه آلودگی صوتی و سر و صدا تمرکز فرد را بهم می‌زند. رادیو و تلویزیون دراتاق مطالعه نباید روشن باشد زیرا دراین صورت اگرچه فرد مطالب را می‌خواند و صفحات را ورق می‌زند اما هیچ گونه یادگیری صورت نمی‌گیرد و مطالب پس از مطالعه در ذهن خواننده باقی نمی‌ماند.

* خواندن اطلاعات مندرج در صفحه‌ اول

   قبل از شروع مطالعه فصل‌های اصلی کتاب، ابتدا به‌دقت عنوان کتاب، نویسنده کتاب، موضوع مطالب، ناشر کتاب و سال انتشار را بخوانید. در مرحله‌ی بعد حتما فهرست مطالب کتاب را بخوانید زیرا این کار ضمن اینکه انسان را با موضوع مطالب کتاب آشنا می‌کند، می‌تواند تصویر کاملی از محتوای کتاب به دست دهد. خواندن مقدمه کتاب که می‌توان آن را حاوی خلاصه کتاب تلقی کرد هرگز از دست ندهید زیرا نویسنده در آن خلاصه موضوع مطالب را به منظور آشنایی هرچه بیشتر خواننده به نگارش در آورده که مطالعه آن ضروری است.

* وسعت دید

   یکی از عوامل کندخوانی، تلفظ کلمات و خواندن تک تک آن‌ها حتی بصورت بی صدا است که باید از آن پرهیز شود. هنگام خواندن وسعت دید را می‌توان تا حد دیدن بیش‌از پنج کلمه در هر توقف گسترش داد. برای دیدن بیش از یک کلمه در هر بار باید از حرکت سر جلوگیری شود، بدین ترتیب تعداد توقف‌های یک خواننده در پاراگراف دو خط و نیمی به حدود پنج تا شش توقف کاهش می‌یابد. 

* دقت به موضوع اصلی

   موقع خواندن مطالب تازه باید به‌موضوع اصلی و محوری کتاب توجه داشت یعنی جملات گویا و کلمات اصلی را تشخیص داد. دقت و درک موضوع اصلی کتاب تمرکز خواننده را افزایش داده و از حاشیه پردازی واتلاف وقت جلوگیری می‌کند، درنتیجه میزان یادگیری بیشتر می‌شود. هنگام خواندن مطالب، ذهن را باید خالی از رویا و فکر کردن به موضوعات جانبی کرد تا مطلب بطور کامل در ذهن بماند.  

* مطالعه با دقت

   کتاب را همواره بدون شتاب و عجله مطالعه کنید و تازمانی که مطلبی را به درستی فرا نگرفته‌اید سراغ مطالعه مطلب دیگر نروید. مطالب کتاب غیر درسی و درسی به هم پیوسته و مرتبط است، زمانی‌که یک مطلب را خوب یاد نگرفته‌اید، مطالعه‌و یادگیری مطالب دیگر بادشواری صورت می‌گیرد. مطالعه کتاب‌ها بویژه کتاب‌های علمی باید در کمال دقت و وسواس صورت گیرد. جهش از مطالعه یک موضوع به موضوعی دیگر، بدون درنظر گرفتن فاصله، سبب می‌شود که دو مطلب درهم آمیزد و در نتیجه هیچکدام از دو مطلب به درستی در ذهن فرد باقی نماند. برای تغییر موضوع مطالعه همواره سعی کنید یک وقفه ایجاد کنید تا مطالب جدید و پیشین در هم آمیخته نشود.

یکی از عوامل عمده‌ای که باعث جلوگیری‌از درک سریع یک متن درهنگام خواندن و مانع حفظ کردن آن مطلب می‌شود تداخل آموخته‌های قبلی و بعدی است، یعنی مطالب قبلی آموخته شده با مطالب جدید در هم می‌آمیزد. برای جلوگیری از بروز این حالت بهترین راه مطالعه تک موضوعی است، یعنی در مدتی که یک مطلب را می‌خوانید از خواندن سایر مطالب خودداری کنید و تنها ذهن خود را روی همان مطلب متمرکز کنید. پس از استراحتی کوتاه، موضوع مطالب را تغییر دهید واین کار باعث عدم تداخل دانسته‌ها و آموخته‌های جدید می‌شود. در صورت مشاهده خستگی از یک موضوع یا یک کتاب (درسی و غیردرسی)، کتاب دیگری را (با حفظ فاصله زمانی) محور مطالعه خود قرار دهید.  

* یادداشت برداری و خلاصه نویسی

   یادداشت برداری و خلاصه نویسی از مهم‌ترین شیوه‌های درست مطالعه کردن است زیرا این کار باعث می‌شود که مطالب مهم کتاب همواره در دسترس باشد. خلاصه‌نویسی کمک می‌کند که افراد حجم زیاد مطالب یک کتاب را یادداشت کنند و با مراجعه به آن در مدت بسیار کوتاهی بخوانند و به خاطر بسپارند. بسیاری از مطالب کتاب‌هایی را که می‌خوانیم، فرار است و امکان دارد پس از مدتی، از حافظه و ذهن انسان پاک شود. مطالب را در کاغذهایی که در اصطلاح به آن فیش می‌گویند، یادداشت کنید. یکی از ویژگی‌های فیش‌برداری این است که مطلب براحتی دردسترس قرار می‌گیرد و می‌توان در هر زمان مطالب کتابی را مطالعه کرد.

دفتر و دفترچه برای یادادشت اصلا مناسب نیست زیرا بدلیل دسته‌بندی نبودن نوشته‌ها، پیدا کردن مطلب مورد نظر بسیار دشوار است. یادداشت برداری نباید بیش از اندازه باشد زیرا خواننده آماتور در صورت زیاد نوشتن از یادداشت برداری و حتی خواندن کتاب باز می‌ماند.

برای خط کشیدن زیر مطالب مهم کتاب از مداد استفاده کنید تا امکان پاک کردن آن وجود داشته باشد. پس‌از یک ساعت مطالعه ‪ ۱۵دقیقه استراحت کنید و برای آرامش خود، به بیرون بروید و یا از اتاق مطالعه به فضای بیرون بنگرید و سعی کنید به فضاهای طبیعی و دور دست چشم بدوزید. (فاطمه اسلامیه 1386)

منابع :

1- کریمی ، یوسف « اختلالات یادگیری » ، نشر ساوالان ، تهران 1380

2- فاطمه اسلامیه : سه شنبه ، یکم آبان ماه 1386

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.aftab.ir/articles/science

_education

3.http://www.google.com/imgres?imgurl=http://katebi.files.wordpress.com/2009/09/129504.jpg&imgrefurl=

http://www.article.foxworld.ir/2010/04/post

 

تهیه و تنظیم : امیــد بابانیــا  ( اردیبهشت 1389 ) 

Omid_23mansor@yahoo.com

www.edumazand.ir

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:26  توسط امیدبابانیا  |